Lidgelden 2016 - 2017

Je aansluiten bij VOS Reinaert heeft zo zijn voordelen. Je gaat niet alleen behoren tot de grote Reinaert-familie maar je ontvangt ook wedstrijdkledij, je bent verzekerd tijdens het sporten (trainingen en wedstrijden), je wordt geïnformeerd over alle activiteiten, je kan gebruik maken van onze terreinen, ...

Al deze dingen zijn natuurlijk niet gratis maar we streven er toch naar om de lidgelden zo laag mogelijk te houden.

Tarieven seizoen 2016-2017

 • tot 6 jaar* = 50
 • tussen 6 en 18 jaar** = 90
 • vanaf 18 jaar = 140

 • voor de inschrijving van een tweede sport betaal je 70
 • * = geen 6 jaar op 01/09/2016
 • ** = geen 18 jaar op 01/09/2016

WAT HOUDT HET LIDGELD IN?

 • onbezorgd sporten
 • beschikking over alle accommodatie
 • beschikking over alle materialen nodig om je sport te beoefenen
 • verzekerd bij je sportfederatie
 • mogelijke tussenkomst van je mutualiteit
 • wedstrijdtruitjes
 • sportieve begeleiding op training
 • af en toe zelf een helpende hand reiken (tappen, klussen, )
 • een garantie op een tof en sportief seizoen

Gelieve over te schrijven op het rekeningnummer BE46 0011 6732 1036.
Vermeld op je overschrijvingsformulier je naam en voornaam, geboortedatum en je sporttak.


Lidgeld betalen is verplicht voor elk lid. Niet betalen van het lidgeld houdt in dat er niet kan worden gespeeld, getraind of deelgenomen aan elke sportieve activiteit die op de terreinen van VOS Reinaert in het kader van de reguliere competities wordt georganiseerd. Enkel de raad van bestuur kan een uitzondering toestaan.