Menu Sluiten

Je aansluiten bij VOS Reinaert heeft zo zijn voordelen. Je gaat niet alleen behoren tot de grote Reinaert familie maar je ontvangt ook wedstrijdkledij, je bent verzekerd tijdens het sporten (trainingen en wedstrijden), je wordt geïnformeerd over alle activiteiten, je kan gebruik maken van onze terreinen, …
Al deze dingen zijn natuurlijk niet gratis maar we streven er toch naar om de lidgelden zo laag mogelijk te houden.

Inschrijven en verschuldigd lidgeld betalen is verplicht voor elk lid. Niet betalen van het lidgeld betekent dat er niet kan worden gespeeld, getraind of deelgenomen aan elke sportieve activiteit in naam van VOS Reinaert op onze terreinen of elders.

Alle leden dienen op een apart enkel emailadres ingeschreven zijn. Dit wil zeggen dat ook niet actieve ouders zich gratis moeten inschrijven op hun eigen emailadres alvorens kinderen in te schrijven. Kinderen dienen dus zeker ook hun eigen apart emailadres te hebben. Alle communicatie voor leden <18j wordt dan ook automatisch naar de aangegeven ouders/voogden gestuurd. Zo kunnen we iedereen in verschillende gezinsvormen altijd correct kennen en bereiken.

Geïnteresseerden kunnen gratis 3 trainingssessies volgen en zien of ze hun draai kunnen vinden in onze warme club. Deze zijn verzekerd door de club. Je dient hier ook een nieuwe inschrijving als geïnteresseerde te doen zodat we hiervan op de hoogte zijn en we je gemakkelijk kunnen bereiken.

2019 is een overgangsjaar…

Om het aantal ploegen, die we moeten inschrijven bij de verschillende federaties, zo correct mogelijk in te schatten w& schrijven, is het veel handiger om de inschrijvingen te laten verlopen in de maand Mei. Daarnaast zijn we op die manier beter voorbereid om het sportseizoen aan te vangen in September. Aangezien we graag willen inzetten op één moment van inschrijving voor de zomer- & wintersporten hebben we het jaarlijks inschrijvingsmoment verlegd naar Mei. Samen met nieuwe voordelen voor een tweede sport of familiekorting willen we dit een duidelijk nieuw en betere vorm geven.

Bestaande leden kunnen hun lidmaatschap gewoon voortzetten of aanpassen. We vragen hier graag of dat er geen goesting is om nog iets meer voor onze mooie club te doen door eventuele ondersteuning op te nemen naar sport, feest, uitbating of infrastructuur toe. Vos is een club voor en door de leden. One team, one dream!

Ten laatste kan je ook nog steunend lid worden. Op deze manier blijf je lid van de club ook al ben je niet meer actief of kom je niet meer zo vaak. Zo blijf je wel op de hoogte van alle activiteiten en behoud je alle voordelen van VOS lid te zijn behalve het actief sporten.

Nieuwe Voordelen

Belangrijkst hier is dat je vanaf nu niet meer inschrijft voor een sport, maar voor de club. Dit wil zeggen dat iedereen alle sporten mag beoefenen. Zo hopen we iedereen nog meer te doen bewegen. Je moet natuurlijk wel op voorhand aangeven welke sporten je wil beoefenen zodat we dit met de respectievelijke sportbonden in orde kunnen brengen voor beoefening en verzekering.

Indien er sprake is van 3 of meer ouders & kinderen die samen inschrijven vanop hetzelfde domicilieadres komt er nog een extra familiekorting van 15% bovenop. Zo willen we alle ouders & kinderen, die nu nog niet sporten, een extra duwtje in de rug geven om er toch aan te beginnen. (Let op: het gaat over minstens 3 ‘actieve sporters’. Steunende leden en petanquers zijn hiervan uitgesloten gezien de zeer lage bijdrage van €15).

De totale korting mag je aftrekken van het laatste lid dat je inschrijft / overschrijft. 

Stel: 2 kinderen (6 tot 18 jaar) + 1 volwassene = €340.
–> 15% van €340 = €51. 

Overschrijving 1: 100 euro – kind 1
Overschrijving 2: 100 euro – kind 2
Overschrijving 3: 140 euro (- korting van €51) = 89 euro (bij vermelding graag familiekorting 15% vermelden).


Tarieven seizoen 2019-2020

 • tot 6 jaar* = 60€
 • tussen 6 en 18 jaar** = 100€
 • tussen 18 en 65 jaar = 140€
 • +65 jaar = 100€
 • Petanquers & steunende leden = 15€

* = geen 6 jaar op 01/09 ** = geen 18 jaar op 01/09

Trainers dienen geen lidgeld te betalen.

Gelieve per lid over te schrijven op het rekeningnummer BE46 0011 6732 1036. Vermeld zeker naam van het ingeschreven lid.

Wat krijg ik daarvoor terug ?

 • lid zijn van de uniekste, grootste & tofste omnisport familie van het Waasland.
 • onbezorgd sporten in een warme community met garantie op een tof en sportief seizoen al dan niet in competitieve vorm.
 • beschikking over alle accommodatie & infrastructuur om dit te doen op ons unieke Malpertuus.
 • beschikking over alle materialen nodig om je sport te beoefenen ( aangelegde terreinen, professioneel sportmateriaal, wedstrijdtruitjes , ….)
 • sportieve begeleiding op training en wedstrijd
 • toegang tot een gezellige kantine met uitbating, voorzien volgens een agenda. Mogelijkheid tot het afhuren ervan voor familiale privé events.
 • duidelijke communicatie over de gehele VOS werking en opportuniteiten.
 • deel uitmaken van enkele VOS topevents zoals de VOS quiz, de VOS fuif. Daarnaast de ontelbare gezellige middagen, avonden en verschillende VOSFESTS gedurende het jaar op Malpertuus.
 • verzekerd zijn bij je sportfederatie
 • mogelijke tussenkomst van je mutualiteit (zie onder)

Terugbetaling mutualiteit

Je lidgeld kan deels terugbetaald worden via de meeste ziekenfondsen.

 • Stuur een mailtje naar nand@vosreinaert.be met vermelding van je ziekenfonds. Je krijgt een ondertekend formulier terug waar jij slechts een paar gegevens moet op invullen.
 • Steek dit binnen bij je ziekenfonds en klaar is kees!

Uitschrijven / annulatie

Natuurlijk kan het zijn dat er door uitzonderlijke omstandigheden het winterseizoen niet kan gestart worden voor VOETBAL, VOLLEYBAL, KORFBAL & FRISBEE. Annulatie aanvragen kunnen enkel op tijd en schriftelijk bij
nand@vosreinaert.be ingediend worden in volgende gevallen:

 • Er zijn niet voldoende spelers om een ploeg te vormen of het lid zelf beslist te stoppen met actief sporten als lid van VOS Reinaert.
  • 100% terugbetaald bij aanvraag voor 1e maandag van september.
  • 50% terugbetaald bij aanvraag voor de 1e maandag van oktober.
 • Uitzonderingen kunnen toegestaan worden door de RvB bij geval van overmacht waardoor het seizoen niet verdergezet kan worden: zware kwetsuur, zwangerschap, ed …
  • Stuur een mailtje naar nand@vosreinaert.be

Alle andere gevallen worden niet terugbetaald en kunnen ook niet aangevraagd worden.

Vragen? contacteer Nand De Klerck (nand@vosreinaert.be)