Menu Sluiten

Welkom bij VOS Reinaert!

U maakte zonet de keuze om zelf (sportend) lid te worden van onze club, uw kind in te schrijven in één van de sporttakken of een engagement op te nemen of verder te zetten binnen onze werking. Graag vertellen we u kort waarvoor onze club staat en wat onze leidende principes zijn. Met andere woorden: wat Reinaert u kan bieden en wat we van jullie verwachten. Merk op dat deze pagina een verkorte versie is van de lijvigere visietekst van VOS Reinaert.

Inclusie/Diversiteit

VOS Reinaert is een inclusieve club met aandacht voor elk individu en zijn uniciteit. Gedeelde waarden als fairplay, hulpvaardigheid en gelijkwaardigheid zitten in het DNA van iedereen die speelt onder de Reinaertvlag. Het spreekt dan ook voor zich dat, inherent aan het recreatieve karakter van de club, iedereen kan en mag sporten op zijn of haar niveau en ambitie.

Transparantie

 Elk lid heeft binnen VOS Reinaert het recht om te weten welke bestuurlijke en sportieve koers gevaren wordt, hierover zijn gefundeerde mening te uiten en kritische noten te plaatsen bij gevoerd beleid.

Democratie

 Binnen VOS Reinaert opteren we voor een horizontale hiërarchie. Dit wil zeggen dat er gesteund wordt op een breed draagvlak waarbij alle leden betrokken worden in een dynamisch overlegmodel.

 Autonomie/Onafhankelijkheid

 De authenticiteit van VOS Reinaert hangt in grote mate samen met de unieke historische pijlers waarop zij steunt. VOS Reinaert is een club sui generis, enig in haar soort en autonoom van karakter. Omnisportief en daardoor verbindend slaagt zij erin in elk tijdgewricht haar eigenheid te behouden.

 Zorgzaamheid

 De club wil een laagdrempelig baken van vriendschap zijn. Zorgzaamheid staat binnen VOS Reinaert voor een duidelijke en uitgesproken waardering voor iedereen die op zijn of haar manier verantwoordelijkheid opneemt. Vrijwillig engagement is een absolute toegevoegde waarde en een noodzakelijk grondstof voor de werking van onze club.

 Belangeloosheid

 Lid zijn van de vereniging brengt naast een resem rechten ook een aantal plichten mee. Zelf een bijdrage leveren door een handje toe te steken bij de uitbating, tijdens de diverse evenementen of door het aanwenden van zijn of haar talent in het tot een goed einde brengen van de diverse ‘werven’ op de club, behoren tot het takenpakket van elke Reinaerder.

Evert, Pj, Jorik, Nand, Anne & Tom

Raad van Beheer