Menu Sluiten

Beste vrienden, geachte genodigden, leden van V.O.S. Reinaert.

Het klinkt misschien allemaal wat clichématig maar toch ben ik echt verheugd hier weer voor jullie te mogen staan en jullie allen een gelukkig 2019 toe te wensen. Dikwijls wordt de overgang van oud naar nieuw als artificieel beschreven. Een kunstmatig tijdstip. De tijd, zo wordt gezegd, kan je niet beheren. Alles loopt. Gisteren was gisteren, vandaag is vandaag en morgen zal morgen zijn.

Nochtans is deze periode ideaal om sommige dingen, sommige mensen, sommige gebeurtenissen hun plaats in de geschiedenis te gunnen. Als het inderdaad zo is dat de tijd ons leven leidt, laat ons dan even de tijd nemen om stil te staan bij momenten die er echt om deden, die er echt om doen. Zo heeft ieder van ons zijn of haar eigen briljante momenten, zijn of haar kleine of grote overwinningen, zijn of haar kleine of grote nederlagen gekend in 2018. Professioneel, sportief, persoonlijk, … het heeft 2018 gemaakt tot wat het was en het zal ook 2019 maken tot wat het zal zijn. Een persoonlijk verhaal geschreven samen met anderen.

En net zoals het persoonlijke verhaal doorspekt is met anekdotes en verhalen is dit ook zo voor de club die we allen een warm hart toe dragen, V.O.S. Reinaert.

Op momenten als deze is het voor mij altijd een genot om nog eens even om te kijken, nog een laatste keer, om dan resoluut verder te bouwen aan een club waar het fijn is om in te functioneren en dit samen met de vele tientallen vrijwilligers die het kloppend hart van onze club vormen.

Op momenten als deze is het voor mij altijd een genot om alle verwezenlijkingen, activiteiten, gebeurtenissen, … die er het afgelopen jaar zijn geweest, zichtbaar of onzichtbaar, nog eens te overlopen en dan te zien dat het goed is geweest.

Er zijn natuurlijk altijd de sportieve prestaties. De ene ploeg overtreft de verwachtingen, de andere haalt de vooropgestelde doelstelling net niet, de ene sporttak kent een spectaculaire groei terwijl de andere sporttak alle hens aan dek roept om te overleven. Titels worden gewonnen, veldslagen verloren. Teleurstellingen weggedronken, overwinningen … ook. En aan het einde van de rit heeft iedereen, van klein tot groot, man, vrouw, getalenteerd  of anders getalenteerd geholpen om het objectief, de visie van V.O.S. Reinaert te behalen nl. dat iedereen, van klein tot groot , man, vrouw, getalenteerd of anders getalenteerd kan sporten op zijn of haar niveau. Mét ambitie als het kan, met het bereiken van hoogtepunten als het moet, maar altijd met het respect voor de mogelijkheden van de andere! Dat is waar V.O.S. Reinaert voor staat! 

Vanaf de start in 1961 stond een groep van gemotiveerde scoutsleiders aan de wieg van deze filosofie. Doorheen de jaren hebben figuren als Eric De Schrijver en Chris Huygens deze gedachte bewaakt. Ook onze generatie heeft, ondanks een veranderend maatschappelijk beeld, deze filosofie steeds voor ogen gehouden.

Het deed dan ook geweldig deugd dat op een voorzomeravond we dit jaar het bezoek kregen van jonge geëngageerde mensen uit de club die datzelfde engagement willen bewaken! Voor ons het moment om een wissel van de wacht voor te bereiden.

Na een kort gesprek waren we eruit! Nand, Pieter-Jan en Jorik zijn sindsdien de huidige beheerraad komen verruimen, zowel in aantal als in ideeën. De afspraak is om de volgende drie jaar rustig de tijd te nemen om de werking van de club over te laten aan deze enthousiast trappelende bende jonge veulens! We nemen met andere woorden

de tijd om hen te begeleiden en bij te staan waar nodig. Frank Van Wolvelaer, een ancien van de club, en na het opnemen van zijn pensioen genietend van wat meer beweging- en vooral tijdsruimte, werd aangesteld als waarnemend bestuurslid. Daarnaast engageerde Mathias Pauwels zich om mee zijn schouders te steken onder de uitbating.

Een nieuwe, voelbare dynamiek golft hierdoor doorheen de club. Kleine, maar zichtbare projecten werden op poten gezet zoals oa. de zomerbar, het VOSFest, de nieuwsbrief. Grotere projecten voor de korte en middellange termijn werden onderhandelt en goedgekeurd zoals het nieuwe contract met Palm dat reeds in februari zichtbaar en proefbaar zal zijn, extra aandacht die zal worden besteed aan het onderhouden van de graspleinen tijdens het zomerseizoen, het verder droogleggen van onze parkeerweide, het aanpassen van de terreinverlichting naar duurzaamheid én lichtsterkte, het verharden van onze dreef… Het zijn maar een aantal voorbeelden van de verwezenlijkingen die onlangs of in de nabije toekomst zichtbaar werden of zullen worden.

Tel daarbij de vele ideeën die tijdens de voorbije edities van VOSFest werden gelanceerd en je ziet dat we nog lang niet uitgegroeid, nog lang niet uitgebloeid zijn.

Met de slogan “make VOS great again” verwijzen we dus niet naar de werken van een CEO van een vzw enkele duizenden kilometers van hier maar wel naar de versnelling die je krijgt wanneer iedereen mee de kar duwt.

Zo nodigen we ook alle leden met een groot V.O.S. Reinaerthart uit om aanwezig te zijn op de jaarlijkse algemene vergadering en deelgenoot te worden van de plannen en dromen die we als dynamische club nog willen verwezenlijken. Zo willen we iedereen de kans geven om mee te duwen aan de kar en de versnelling in gang te houden.

Ten slotte rest me nog alle ouders, spelers, kleine of grote medewerkers en sympathisanten te bedanken voor hun enthousiasme, hun onbaatzuchtigheid, hun idealisme! V.O.S. Reinaert kan enkel door hen overleven. Elke dag mag ik ondervinden dat in onze club vrijwilligheid niet wordt verward met vrijblijvendheid. Het is dàt verschil dat ons onderscheid van andere clubs. Het is dat verschil dat de oprichters van onze club voor ogen hadden toen ze zich met één voetbalploeg in 1961 inschreven in het KVV, het is dat verschil dat ik, en met mij de ganse bestuursgroep van V.O.S. Reinaert wil blijven benadrukken wanneer we nadenken over onze toekomst. We zijn een club waar vrijwilligheid het dna is en hierop kunnen we niet anders dan ongelofelijk fier zijn

Aan iedereen een vrij-geweldig 2019.

Evert De Witte, voorzitter VOS Reinaert