Menu Sluiten

Hallo! Wij vinden het belangrijk dat iedereen die geïnteresseerd is in VOS Reinaert gepersonaliseerde en interactieve diensten op maat kunnen krijgen. Om dat te kunnen doen, willen we bepaalde gegevens van jou verzamelen en gebruiken. We leggen je hier uit welke gegevens we precies nodig hebben en wat wij ermee doen. 

 

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen en gebruiken van mijn gegevens?

Wij zijn vzw VOS Reinaert, Cadzandstraat 11 B, 9112 Sinaai (Sint-Niklaas), bereikbaar op 037723962. Dit privacybeleid geldt voor de persoonsgegevens die wij van jou verzamelen en gebruiken wanneer je lid wordt van de club en onze diensten gebruikt. De verzameling en verwerking van je gegevens zijn onze verantwoordelijkheden.

Waarop is dit privacybeleid van toepassing?

Als omnisportclub hebben wij de opdracht je elke dag opnieuw te laten genieten van het best mogelijke omnisport aanbod. Wij komen dus dagelijks met jou en andere in contact. Wij ontmoeten elkaar bijvoorbeeld wanneer je een van onze digitale diensten gebruikt. Dat is via onze website, maar evengoed via mail of telefoon.

Je kan dan ook onder meer reacties en foto’s delen. Dat doen we natuurlijk niet zomaar, maar met een specifiek doel voor ogen. We willen het jou zo gemakkelijk mogelijk maken bvb geinformeerd te geraken over de activiteiten van de club.

Waarom verzamelt VOS Reinaert mijn gegevens en op welke basis?

Wij verwerken je gegevens voor de volgende doeleinden:

 

Onze (gepersonaliseerde) diensten verlenen

Wij hebben je gegevens soms nodig om onze diensten te verlenen. Als je bijvoorbeeld iets wil bestellen in de webshop, willen we je het gemakkelijk maken om bij te houden dat je er al eens bent geweest. Daarnaast hebben we die gegevens nodig om een bestelling af te werken en op te volgen. We moeten dan je naam, adres, bankrekening, emailadres & telefoonnummer hebben.

We hebben je gegevens nodig als we je op tijd moeten waarschuwen voor specifieke activiteiten waarin je betrokken bent. Daarnaast willen we je ook op de hoogte houden van activiteiten op VOS, zeker die activiteiten waar je het meest in geïnteresseerd bent. Daar weten we graag je leeftijd & vermoedelijke interesses. Daarnaast willen we je verbinden met alle andere leden van de club door algemene communicatie aan te bieden. Hier kan je ook natuurlijk in kiezen.

Statistische doeleinden

Wij gebruiken je gegevens ook voor statistische doeleinden, om het gebruik en de algemene werking van onze diensten te analyseren en verbeteren. Daarnaast helpen gegevens ons te achterhalen welke diensten en content voor onze gebruikers interessant en bruikbaar zijn. Zo kunnen we onze berichtgeving nog beter en relevanter voor je maken.

Soms nodigen we je ook uit om aan een bevraging deel te nemen. Zo kunnen we je betrekken in de beslissing wat de bezorgdheden, ideeën & evolutie van de club kan zijn. Vooraleer we je gegevens verzamelen, zullen we altijd jouw toestemming vragen.

Onze nieuwigheden ontdekken

Wil je als eerste op de hoogte zijn van alle initiatieven op VOS Reinaert? Dan kan je je bijvoorbeeld aanmelden voor onze nieuwsbrief. Heb je genoeg van onze nieuwtjes? Dan kan je je makkelijk uitschrijven voor deze nieuwsbrief via de uitschrijflink onderaan elke nieuwsbrief in je mailbox.

Klachtenbeheer

Via onze centrale mailbox info@vosreinaert.be luisteren we graag naar je mening en reacties om onszelf elke dag te verbeteren. Dat doen we op basis van jouw toestemming.

Misbruik opsporen en onderzoeken

Wij zouden het liefst iedereen blindelings ons vertrouwen schenken, maar dat is een beetje naïef. Daarom gebruiken we gegevens om misbruiken op of via onze platformen te voorkomen en op te sporen. Dat doen we om illegale praktijken op onze onlinediensten en fraude in wedstrijden of acties te voorkomen en te bestrijden. Dat gebeurt altijd op basis van een gerechtvaardigd belang of wettelijke grondslag.

Welke gegevens verzamelt de VOS Reinaert van mij?

Ten eerste verzamelen wij identificatiegegevens van jou. Die informatie krijgen we bijvoorbeeld wanneer je je gegevens rechtstreeks aan ons meedeelt. Je deelt gegevens onder meer wanneer je een login maakt op de site of een bestelling via de vosshop. Daarnaast zijn deze gegevens ook verzameld bij inschrijving als nieuw lid.

 

Lopen mijn gegevens risico’s bij VOS Reinaert?

De uitwisseling van informatie via het internet verloopt jammer genoeg nooit volledig veilig. Hackers en virussen zijn nu eenmaal onderdeel van het internet. Daarom kunnen we het verlies van of de toegang door onbevoegden tot gegevens nooit helemaal uitsluiten. We doen er wel alles aan om jouw gegevens op de best mogelijke manier te beschermen. Wij gebruiken verschillende beveiligingstechnologieën en -maatregelen om je privacy te garanderen. Bovendien evalueren we die technologieën en maatregelen herhaaldelijk zodat ons systeem zo goed mogelijk bestand is tegen de nieuwste virussen en malware.

 

Wat doet VOS Reinaert met de gegevens van minderjarigen?

Kinderen en minderjarigen zijn kwetsbare individuen. Daarom schenken wij extra aandacht aan hen in een online omgeving. Minderjarigen onder de 13 jaar krijgen bijvoorbeeld geen toegang tot de VOSSHOP.

 

Welke derde partijen kunnen mijn gegevens ontvangen?

Wij kunnen je gegevens doorgeven aan de volgende categorieën van ontvangers:

  • Dienstverleners: Wij geven je gegevens door aande dienstverleners waarop we een beroep doen. Zij leveren ondersteunende diensten zoals      infrastructuur- of IT-diensten, het uitvoeren van betalingstransacties. Die dienstverleners krijgen toegang tot bepaalde gegevens en informatie in het kader van hun opdracht. Zij treden met andere woorden enkel in onze opdracht en voor onze rekening op. Zij mogen je gegevens dus nooit voor hun eigen doeleinden gebruiken.
  • Aanbieders vansociale media: Heb je al gemerkt dat sommige van onze onlinediensten je doorverwijzen naar sociaalnetwerksites zoals Facebook, Twitter of Instagram? Met de specifieke knoppen kan jij informatie delen op die platformen. De knoppen die naar die sociaalnetwerksites verwijzen, realiseren en beheren de sociale media zelf. Die sociale media zetten soms ook cookies op je (mobiel) toestel. Met andere woorden: wijzelf hebben geen volledige controle op de toepassingen die die bedrijven met die knoppen maken. Wij raden je dus aan om ook de gebruiksvoorwaarden en het cookies- en privacybeleid van de sociaalnetwerksites door te nemen. Ons eigen privacybeleid, dat je nu aan het lezen bent, regelt enkel het gebruik van de gegevens die wij als VOS Reinaert verzamelen. Lees zeker ook ons cookiesbeleid, waarin we meer uitleg geven over hoe je cookies kan controleren.
  • Sportorganisaties Ten einde een vlotte sportwerking te hebben maken we deel uit van verschillende sportverbonden. Die dienstverleners krijgen toegang tot bepaalde gegevens en informatie in het kader van hun opdracht. Zij treden met andere woorden enkel in onze opdracht en voor onze rekening op. Zij mogen je gegevens dus nooit voor hun eigen doeleinden gebruiken.
  • Verzekeringen & zorginstanties We zijn verplicht iedereen te verzekeren tegen ongevallen tijdens onze werking. Ten einde een vlotte samenwerking te hebben kunnen we deze doorgeven aan specifieke verzekeraars of andere zorginstanties. Die dienstverleners krijgen toegang tot bepaalde gegevens en informatie in het kader van hun opdracht. Zij treden met andere woorden enkel in onze opdracht en voor onze rekening op. Zij mogen je gegevens dus nooit voor hun eigen doeleinden gebruiken.
  • Overheid enautoriteiten: Wij geven je gegevens door aan de overheid en autoriteiten als dat wettelijk verplicht is.

 

Doet de VOS REINAERT aan geautomatiseerde besluitvorming met rechtsgevolgen of heeft ze profielen?

Wij doen niet aan geautomatiseerde besluitvorming met rechtsgevolgen. Heel concreet betekent dat dat we je gegevens nooit gebruiken om beslissingen te nemen zonder menselijke tussenkomst die rechtsgevolgen of verregaande gevolgen voor jou kunnen hebben.

Hoe kan ik de gegevens controleren die VOS Reinaert van mij heeft?

Omdat het hier over jouw gegevens gaat, vinden we het belangrijk dat je je persoonlijke informatie op elk moment kan controleren. Je hebt de volgende rechten, die je overeenkomstig de voorwaarden en modaliteiten van de Europese privacywetgeving kan uitoefenen:

Recht op inzage

Je hebt het recht op inzage van je gegevens. Dat wil zeggen dat je kan nagaan welke gegevens wij van jou hebben. In de eerste plaats kan je je gegevens via de site controleren. Voor alle andere informatie die wij over jou zouden kunnen hebben, kan je ons via dpo@vosreinaert.be contacteren. Daar zullen we je vraag zo snel mogelijk behandelen.

Recht op rectificatie

Je hebt het recht op rectificatie van je gegevens. Het zou kunnen dat wij gegevens van jou hebben die niet juist of niet meer juist zijn. Ben je verhuisd of heb je een nieuw e-mailadres? Dan kan je je gegevens eenvoudig aanpassen of verbeteren via de site. Als het over gegevens gaat die niet met de site zijn verbonden, kan je ons via dpo@vosreinaert.be vragen om foute informatie te verbeteren. We zullen je vraag dan zo snel mogelijk behandelen.

Recht op wissing

Je hebt het recht op wissing van je gegevens. Als je wil dat we je gegevens niet langer bewaren of gebruiken, kan je je gegevens bij ons wissen. Je kan zelf via de site vragen om je profiel te wissen. Voor alle andere gegevens kan je ons via dpo@vosreinaert.be vragen ze te verwijderen.

Wij zijn wel niet altijd verplicht je gegevens te wissen wanneer je dat vraagt. We hoeven dat enkel te doen in de gevallen die door de wet zijn bepaald.

Recht op beperking

Je hebt het recht op beperking van je gegevens. Je kan ons dus verzoeken om de verwerking van je gegevens te beperken. In dat geval blijven we je gegevens bewaren, maar zullen we het gebruik ervan inperken. Dat gebeurt bijvoorbeeld wanneer je meent dat je gegevens onjuist zijn en je niet wil dat we die gegevens nog verwerken totdat ze zijn aangepast. Je hebt dit recht ook wanneer de bewaring of het gebruik van je gegevens door ons onrechtmatig zou zijn, maar je niet zou willen dat we de gegevens verwijderen. We zijn wel niet altijd verplicht om aan dergelijke verzoeken tegemoet te komen. We hoeven dat enkel te doen in de gevallen die door de wet zijn bepaald. Vragen tot de beperking van je gegevens kan je via dpo@vosreinaert.be stellen. We zullen je vraag dan zo snel mogelijk behandelen.

Recht bezwaar te maken tegen het gebruik van je gegevens

Je hebt het recht bezwaar te maken tegen het gebruik van je gegevens. Dat wil zeggen dat je je kan verzetten tegen het verdere gebruik van je gegevens door ons. Je kan dit enkel doen wanneer je grondige redenen hebt die verband houden met je specifieke situatie. Wij zijn trouwens niet altijd verplicht om op een dergelijk verzoek in te gaan.

Recht om je te verzetten

Je hebt het recht om je te verzetten tegen het gebruik van je gegevens voor direct-marketingdoeleinden. Daaronder valt onder meer het tonen van reclame (op onze websites of in onze apps) die aan jouw voorkeur en profiel is aangepast. Je kan dit recht uitoefenen via de cookiesinstellingen. Wil je hier meer over weten? Lees dan zeker ons cookiesbeleid. Je kan je ook uitschrijven voor nieuwsbrieven, wanneer we je via die weg met informatie over onze content of met aanbiedingen contacteren. Uitschrijven doe je via de uitschrijflink onderaan elke nieuwsbrief in je mailbox.

Recht om toestemming in te trekken

Je hebt het recht altijd je toestemming in te trekken als de verwerking van je gegevens op basis van jouw toestemming gebeurt.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat biedt jou de mogelijkheid om persoonsgegevens vlot van de ene verwerkingsverantwoordelijke naar de andere te verplaatsen, te kopiëren of door te sturen. Wij zijn wel niet altijd verplicht om op dit verzoek in te gaan.

Wanneer je ons een van de bovenstaande vragen stelt, zou het kunnen dat we eerst bijkomende informatie vragen. Dat moeten we doen om te controleren of jij wel de juiste persoon bent.

Hoelang bewaart de VOS REINAERT mijn gegevens?

Je gegevens worden bewaard als je actief lid bent van de club. Indien je de club verlaat zullen we de gegevens nog 5 jaren bewaren. We geven je dan ook de optie om in te schrijven in een oud-lid werking of niet. Wij zullen je gegevens niet langer bewaren dan nodig is voor het vooropgestelde doel. Als je ervoor zou kiezen om je gegevens niet meer met ons te delen, dan zullen we je gegevens ook niet meer gebruiken. Dat gebeurt bijvoorbeeld wanneer je je voor een van onze nieuwsbrieven uitschrijft of wanneer je je site profiel verwijdert. We zullen je gegevens wel nog gedurende twee jaar bewaren voor de behandeling van mogelijke klachten of juridische geschillen. In dat geval zijn je gegevens gearchiveerd en slechts beperkt toegankelijk. Na afloop van die bewaartermijn zullen je gegevens uiteraard definitief verwijderd of geanonimiseerd worden.

Bij wie kan ik met verdere vragen of eventuele klachten rond privacy terecht?

Heb je ons privacybeleid volledig doorgenomen, maar nog geen antwoord op je vraag gevonden? Stel je vraag in verband met privacy dan via onze Data Protection Officer (DPO). Die persoon waakt over de bescherming van je gegevens bij de VOS REINAERT. Onze DPO staat je graag te woord via dpo@vosreinaert.be .

Als je wil, kan je ook een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit. In België is dit de Gegevensbeschermingsautoriteit. Meer informatie daarover vind je terug op hun website.

Kan dit privacybeleid veranderen?

Dit privacybeleid kan aangepast worden, als onze diensten of de geldende wetgeving dat vragen. Onze onlinediensten zijn bijvoorbeeld een dynamische en innovatieve omgeving. Dat betekent dat wij voortdurend op zoek gaan naar een betere dienstverlening op jouw maat. Het is mogelijk dat er nieuwe toepassingen komen waarbij we je gegevens op een andere manier zullen verzamelen of willen gebruiken. Natuurlijk laten we je weten wanneer er belangrijke wijzigingen zijn, en zullen we je toestemming vragen als dat nodig is.